Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2024 roku

Niniejsze zawiadomienie o ochronie prywatności dla Multioutlet Sp. z o.o. (“my”, “nas” lub “nasza”) opisuje, w jaki sposób i dlaczego możemy zbierać, przechowywać, używać i/lub udostępniać (“przetwarzać”) Twoje informacje podczas korzystania z naszych usług (“Usługi”), takich jak gdy: Odwiedzasz naszą stronę internetową pod adresem multioutlet.com.pl lub dowolną inną stronę z linkiem do niniejszego zawiadomienia o prywatności Weźmiesz udział w innych związanych z nami sposób, w tym w sprzedaży, marketingu lub wydarzeniach Masz pytania lub obawy? Przeczytanie tego zawiadomienia o prywatności pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa prywatności i wybory. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, prosimy, nie korzystaj z naszych Usług. Jeśli wciąż masz pytania lub obawy, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@multioutlet.com.pl.

PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH Kwestii

To podsumowanie zawiera kluczowe informacje z naszego zawiadomienia o prywatności, ale możesz dowiedzieć się więcej szczegółów na każdy z tych tematów, klikając link po każdym kluczowym punkcie lub korzystając z naszej tabeli treści poniżej, aby znaleźć interesującą Cię sekcję.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Gdy odwiedzasz, korzystasz lub nawigujesz po naszych Usługach, możemy przetwarzać dane osobowe, w zależności od tego, w jaki sposób z nami interagujesz, korzystasz z Usług, dokonujesz wyborów oraz korzystasz z produktów i funkcji. Dowiedz się więcej o informacjach osobistych, które nam ujawniasz.

Czy przetwarzamy jakieś wrażliwe dane osobowe? Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych.

Czy otrzymujemy informacje od stron trzecich? Możemy otrzymywać informacje z publicznych baz danych, partnerów marketingowych, platform społecznościowych i innych źródeł zewnętrznych. Dowiedz się więcej o informacjach zbieranych z innych źródeł.

Jak przetwarzamy Twoje informacje? Przetwarzamy Twoje informacje w celu świadczenia, poprawiania i zarządzania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą, w celach zabezpieczenia i zapobiegania oszustwom oraz w celu zgodności z prawem. Możemy również przetwarzać Twoje informacje w innych celach za Twoją zgodą. Przetwarzamy Twoje informacje tylko wtedy, gdy mamy ważny prawny powód do tego. Dowiedz się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje informacje.

W jakich sytuacjach i z jakimi podmiotami dzielimy informacje osobiste? Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach i konkretnym podmiotom. Dowiedz się więcej, kiedy i z kim dzielimy Twoje dane osobowe.

Jak zabezpieczamy Twoje informacje? Mamy zorganizowane i techniczne procesy i procedury mające na celu ochronę Twoich danych osobowych. Jednak żadna transmisja elektroniczna przez internet ani technologia przechowywania informacji nie może być zagwarantowana na 100%, więc nie możemy obiecać lub zagwarantować, że hakerzy, przestępcy internetowi lub inne nieuprawnione trzecie strony nie będą w stanie pokonać naszych środków bezpieczeństwa i nieprawidłowo zbierać, uzyskiwać dostęp, kraść lub modyfikować Twoich informacji. Dowiedz się więcej o tym, jak zabezpieczamy Twoje informacje.

Jakie są Twoje prawa? W zależności od Twojej lokalizacji geograficznej obowiązujące prawo prywatności może oznaczać, że masz pewne prawa dotyczące Twoich danych osobowych. Dowiedz się więcej o Twoich prawach prywatności.

Jak korzystać z tych praw? Najłatwiejszym sposobem na skorzystanie z tych praw jest złożenie żądania dostępu do danych lub skontaktowanie się z nami. Będziemy rozważać i postępować zgodnie z każdym żądaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co robimy z zebranymi informacjami? Przeczytaj pełne zawiadomienie o prywatności.

SPIS TREŚCI

 1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?
 2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?
 3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH OPIERAMY SIĘ PRZY PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 4. KIEDY I Z KIM DZIELIMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 5. JAKIE JEST NASZE STANOWISKO W SPRAWIE STRON TRZECICH?
 6. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?
 7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?
 8. JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE INFORMACJE?
 9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA PRYWATNOŚCI?
 10. KONTROLE DLA FUNKCJI DO-NOT-TRACK
 11. CZY MIESZKAŃCY STANÓW ZJEDNOCZONYCH MAJĄ SPECYFIKOWE PRAWA PRYWATNOŚCI?
 12. CZY WDRAŻAMY AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA?
 13. JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE TEGO ZAWIADOMIENIA?
 14. JAK MOŻESZ PRZEJRZEĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE, KTÓRE ZBIERAMY OD CIEBIE?
 15. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Informacje osobiste, które nam ujawniasz

W skrócie: Zbieramy informacje osobiste, które nam dobrowolnie podajesz.

Zbieramy informacje osobiste, które dobrowolnie nam przekazujesz podczas rejestracji na Usługi, wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji na temat nas lub naszych produktów i Usług, uczestniczysz w działaniach na Usługach lub w inny sposób kontaktujesz się z nami.

Informacje osobiste przekazane przez Ciebie. Informacje osobiste, które zbieramy, zależą od kontekstu Twojej interakcji z nami i Usługami, wyborów, które podejmujesz, oraz produktów i funkcji, których używasz. Informacje osobiste, które zbieramy, mogą obejmować: imię i nazwisko numery telefonów adresy e-mail adresy korespondencyjne stanowiska pracy hasła nazwy użytkowników preferencje kontaktu dane kontaktowe lub autoryzacyjne adresy rozliczeniowe numery kart debetowych/kredytowych Wrażliwe informacje. Nie przetwarzamy wrażliwych informacji.

Dane płatności. Możemy zbierać dane niezbędne do przetwarzania Twojej płatności, jeśli dokonujesz zakupów, takie jak numer instrumentu płatniczego i kod zabezpieczający związany z Twoim instrumentem płatniczym. Wszystkie dane płatnicze są przechowywane przez home.pl. Linki do ich zawiadomień o prywatności znajdziesz tutaj: ______Regulamin____.

Wszystkie informacje osobiste, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompleksowe i dokładne, a Ty musisz nas powiadomić o wszelkich zmianach w tych informacjach osobistych.

Automatycznie zbierane informacje

W skrócie: Pewne informacje, takie jak Twój adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyki przeglądarki i urządzenia, są zbierane automatycznie podczas korzystania z naszych Usług.

Automatycznie zbieramy pewne informacje podczas korzystania z Usług. Te informacje nie ujawniają Twojej konkretniej tożsamości (takiej jak Twoje imię czy dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i korzystaniu, takie jak Twój adres IP, charakterystyki przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, adresy URL odsyłające, nazwę urządzenia, kraj, lokalizację, informacje o tym, w jaki sposób i kiedy korzystasz z naszych Usług, oraz inne informacje techniczne. Te informacje są głównie potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych Usług oraz do celów naszej wewnętrznej analizy i raportowania.

Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Informacje, które zbieramy, obejmują: Dane logów i użytkowania. Dane logów i użytkowania to dane związane z usługą, diagnostyczne, użytkowe i informacje o wydajności, które nasze serwery automatycznie zbierają, gdy uzyskujesz dostęp do naszych Usług lub ich używasz, i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od sposobu interakcji z nami, dane logów te mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, rodzaj przeglądarki i ustawienia oraz informacje o Twojej aktywności w Usługach (takie jak daty/czasy związane z korzystaniem, oglądane strony i pliki, wyszukiwania oraz inne działania, takie jak używane funkcje), informacje o zdarzeniach urządzenia (takie jak aktywność systemu, raporty błędów (czasami nazywane „crash dumps”) i ustawienia sprzętowe). Dane urządzenia. Zbieramy dane urządzenia, takie jak informacje o Twoim komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, które używasz do uzyskania dostępu do Usług. W zależności od używanego urządzenia, dane te mogą obejmować informacje, takie jak Twój adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu, dostawcę usług internetowych i/lub operatora komórkowego, system operacyjny oraz informacje o konfiguracji systemu.

Dane Lokalizacyjne. Zbieramy dane lokalizacyjne, takie jak informacje o lokalizacji urządzenia, które mogą być dokładne lub przybliżone. Zakres zebranych informacji zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, którego używasz do korzystania z Usług. Na przykład możemy używać technologii GPS i innych do zbierania danych geolokalizacyjnych, które informują nas o twojej aktualnej lokalizacji (na podstawie adresu IP). Możesz zrezygnować z zgody na zbieranie tych informacji, odmawiając dostępu do danych lub wyłączając ustawienia Lokalizacji na swoim urządzeniu. Jednakże, jeśli zdecydujesz się zrezygnować, możesz nie móc korzystać z pewnych funkcji Usług.

Informacje pozyskiwane z innych źródeł

W skrócie: Możemy pozyskiwać ograniczone dane z publicznych baz danych, partnerów marketingowych i innych źródeł zewnętrznych.

W celu zwiększenia naszej zdolności do dostarczania odpowiednich informacji marketingowych, ofert i usług oraz aktualizacji naszych rejestrów, możemy pozyskiwać informacje o Tobie z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, partnerzy marketingowi, programy partnerskie, dostawcy danych i inne strony trzecie. Informacje te mogą obejmować adresy do korespondencji, stanowiska pracy, adresy e-mail, numery telefonów, dane dotyczące zamiarów (lub danych dotyczących zachowań użytkownika), adresy protokołów internetowych (IP), profile w mediach społecznościowych, adresy URL w mediach społecznościowych i profile niestandardowe, w celach ukierunkowanej reklamy i promocji wydarzeń.

 1. JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje informacje w celu świadczenia, ulepszania i zarządzania naszymi Usługami, komunikacji z Tobą, zapewniania bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom, a także w celu spełnienia wymogów prawnych. Możemy również przetwarzać Twoje informacje w celach innych, za Twoją zgodą.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z różnych powodów, w zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług, w tym:

 • W celu ułatwienia tworzenia i uwierzytelniania konta oraz zarządzania kontami użytkowników. Możemy przetwarzać Twoje dane, abyś mógł utworzyć i zalogować się na swoje konto, a także utrzymać je w działającym stanie.
 • W celu dostarczenia i ułatwienia dostarczania usług użytkownikowi. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu świadczenia żądanej usługi.
 • W celu odpowiedzi na zapytania użytkowników/oferty wsparcia dla użytkowników. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu odpowiedzi na Twoje zapytania i rozwiązania potencjalnych problemów związanych z żądaną usługą.
 • W celu przesyłania informacji administracyjnych. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu przesyłania informacji o naszych produktach i usługach, zmianach w naszych warunkach i politykach oraz innych podobnych informacjach.
 • W celu realizacji i zarządzania zamówieniami. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji i zarządzania zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianami dokonywanymi za pośrednictwem Usług.
 • W celu umożliwienia komunikacji między użytkownikami. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszych ofert umożliwiających komunikację z innym użytkownikiem.
 • W celu zbierania opinii. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to konieczne do uzyskania opinii i skontaktowania się z Tobą w sprawie korzystania z naszych Usług.
 • W celu przesyłania informacji marketingowych i promocyjnych. Możemy przetwarzać informacje osobiste, które przesyłasz nam w celach marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami marketingowymi. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszych e-maili marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz “JAKIE MASZ PRAWA PRYWATNOŚCI?” poniżej.
 • W celu dostarczania ukierunkowanej reklamy. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań, lokalizacji i innych czynników.
 • W celu ochrony naszych Usług. Możemy przetwarzać Twoje dane w ramach naszych działań mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa i zabezpieczenie naszych Usług, w tym monitorowanie i zapobieganie oszustwom.
 • W celu identyfikowania trendów korzystania. Możemy przetwarzać informacje na temat tego, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób są używane, co pozwala nam je ulepszać.
 • W celu oceny skuteczności naszych kampanii marketingowych i promocyjnych. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu lepszego zrozumienia, jak dostarczać kampanie marketingowe i promocyjne, które są najbardziej istotne dla Ciebie.
 • W celu ochrony życia lub zdrowia jednostki. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to konieczne do ochrony życia lub zdrowia jednostki, na przykład w celu zapobieżenia szkodom.
 1. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH OPIERAMY SIĘ PRZY PRZETWARZANIU TWOICH INFORMACJI?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy uważamy, że jest to konieczne i mamy ważny powód prawny (tj. podstawę prawną) do takiego przetwarzania zgodnie z obowiązującym prawem, na przykład na podstawie Twojej zgody, w celu przestrzegania praw, świadczenia usług, zawierania lub realizacji umów, ochrony Twoich praw lub spełnienia naszych uzasadnionych interesów biznesowych.

Jeśli znajdujesz się w UE lub Wielkiej Brytanii, ten fragment odnosi się do Ciebie.

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych (RODO) oraz brytyjskie RODO wymagają od nas wyjaśnienia ważnych podstaw prawnych, na których opieramy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych. W związku z tym możemy opierać się na następujących podstawach prawnych do przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • Zgoda. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam zgody na korzystanie z Twoich danych osobowych w określonym celu. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacjami na temat wycofywania zgody.
 • Wykonanie umowy. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy uważamy, że jest to konieczne do spełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie, w tym do świadczenia naszych Usług lub na Twoje żądanie przed zawarciem umowy z Tobą.
 • Uzasadnione interesy. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy uważamy, że jest to rozsądnie konieczne do osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów biznesowych, a te interesy nie przeważają nad Twoimi interesami i fundamentalnymi prawami i wolnościami. Na przykład możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
  • Wysyłania użytkownikom informacji o specjalnych ofertach i zniżkach na nasze produkty i usługi.
  • Opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam dla naszych użytkowników.
  • Analizowania, w jaki sposób są używane nasze Usługi, abyśmy mogli je ulepszać i zatrzymywać użytkowników.
  • Wspierania naszych działań marketingowych.
  • Diagnozowania problemów i/lub zapobiegania oszustwom.
  • Zrozumienia, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z naszych produktów i usług, abyśmy mogli poprawić doświadczenie użytkownika.
 • Obowiązki prawne. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli uważamy, że jest to konieczne do spełnienia naszych obowiązków prawnych, takich jak współpraca z organem ścigania lub agencją regulacyjną, obrona naszych praw prawnych lub ujawnienie Twoich danych jako dowodu w postępowaniach sądowych, w których uczestniczymy.
 • Interesy życiowe. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli uważamy, że jest to konieczne do ochrony Twoich interesów życiowych lub interesów życiowych innej osoby, na przykład w sytuacjach dotyczących potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.
 • W prawnym znaczeniu, zazwyczaj jesteśmy “administratorami danych” zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, jeżeli chodzi o dane osobowe opisane w niniejszym oświadczeniu o prywatności, ponieważ to my określamy środki i/lub cele przetwarzania danych, które wykonujemy. Niniejsze oświadczenie o prywatności nie dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez nas jako “przetwarzającego dane” w imieniu naszych klientów. W tych sytuacjach klient, któremu świadczymy usługi i z którym zawarliśmy umowę przetwarzania danych, jest “administratorem danych” odpowiedzialnym za Twoje dane osobowe, a my jedynie przetwarzamy Twoje dane zgodnie z ich instrukcjami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o praktykach prywatności naszych klientów, powinieneś zapoznać się z ich politykami prywatności i kierować do nich pytania.

Jeśli znajdujesz się w Kanadzie, ten fragment odnosi się do Ciebie.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli udzieliłeś nam wyraźnej zgody na korzystanie z Twoich danych osobowych w określonym celu, lub w sytuacjach, w których zgodę można wywnioskować (tzw. zgoda domniemana). Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę.

W pewnych wyjątkowych przypadkach możemy być prawnie uprawnieni do przetwarzania Twoich informacji bez Twojej zgody, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym na przykład: Jeżeli zbieranie jest jednoznacznie w interesie jednostki, a zgody nie można uzyskać w odpowiednim terminie. W celu prowadzenia śledztw oraz zapobiegania oszustwom. W ramach transakcji biznesowych, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Jeżeli informacja zawiera się w oświadczeniu świadka, a zbieranie jest niezbędne do oceny, przetwarzania lub rozstrzygania roszczenia ubezpieczeniowego. W celu identyfikacji poszkodowanych, chorych lub zmarłych osób oraz komunikacji z najbliższymi. Jeżeli mamy uzasadnione podstawy sądzić, że jednostka była, jest lub może być ofiarą nadużycia finansowego. Jeżeli uzyskanie zgody w sposób właściwy kompromitowałoby dostępność lub dokładność informacji, a zbieranie jest uzasadnione dla celów związanych z dochodzeniem w sprawie naruszenia umowy lub naruszenia przepisów prawa Kanady lub prowincji. Jeżeli ujawnienie jest wymagane w celu zgodności z wezwaniem sądu, nakazem, rozkazem sądu lub przepisami prawa dotyczącymi dostarczania dokumentacji. Jeżeli informacja została wyprodukowana przez jednostkę w trakcie wykonywania jej pracy, działalności gospodarczej lub zawodu, a zbieranie jest zgodne z celami, dla których informacja została wyprodukowana. Jeżeli zbieranie służy wyłącznie celom dziennikarskim, artystycznym lub literackim. Jeżeli informacja jest publicznie dostępna i jest określona w przepisach.

W skrócie: Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach opisanych w tej sekcji i/lub z następującymi stronami trzecimi.

Musimy ewentualnie udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach: Przekazywanie Biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje informacje w związku z fuzją, sprzedażą aktywów firmy, finansowaniem lub przejęciem całego lub części naszej działalności innej firmie. Korzystanie z interfejsów API Google Maps Platform. Możemy udostępniać Twoje informacje niektórym interfejsom API Google Maps Platform (np. Google Maps API, Places API). Korzystamy z określonych interfejsów API Google Maps Platform do uzyskiwania pewnych informacji podczas składania lokalnych zapytań. Obejmuje to: __________; oraz inne podobne informacje. Pełną listę celów, do których używamy informacji, znajdziesz w tej sekcji oraz w poprzedniej zatytułowanej “JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?” Zbieramy i przechowujemy na Twoim urządzeniu (“cache”) informacje o Twojej lokalizacji. Możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod podanymi na końcu tego dokumentu danymi kontaktowymi. Interfejsy API Google Maps Platform, z których korzystamy, przechowują i uzyskują dostęp do plików cookie oraz innych informacji na Twoich urządzeniach. Jeśli jesteś użytkownikiem z obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) lub Zjednoczonego Królestwa, prosimy zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o Plikach Cookie. Firmy Stowarzyszone. Możemy udostępniać Twoje informacje naszym stowarzyszonym firmom, w takim przypadku będziemy wymagać, aby te firmy przestrzegały niniejszego oświadczenia o prywatności. Firmy stowarzyszone obejmują naszą firmę macierzystą oraz wszelkie spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod naszą wspólną kontrolą.

 1. JAKIE JEST NASZE STANOWISKO W SPRAWIE STRON INTERNETOWYCH STRON TRZECICH?

W skrócie: Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji, które udostępniasz stronom trzecim, do których możemy linkować lub które reklamują się na naszych Usługach, ale nie są związane z naszymi Usługami.

Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych stron trzecich, usług online lub aplikacji mobilnych i/lub reklam od stron trzecich, które nie są z nami związane i które mogą prowadzić do innych stron internetowych, usług lub aplikacji. W związku z tym nie udzielamy żadnej gwarancji dotyczącej takich stron trzecich, i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody wynikające z korzystania z takich stron internetowych, usług lub aplikacji stron trzecich. Umieszczenie linku do strony trzeciej nie oznacza naszego poparcia. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności danych, które przekazujesz stronie trzeciej. Dane zbierane przez strony trzecie nie są objęte niniejszym oświadczeniem o prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności i praktyki bezpieczeństwa innych stron trzecich, w tym innych stron internetowych, usług lub aplikacji, które mogą być dostępne z naszych Usług. Powinieneś przejrzeć polityki takich stron trzecich i skontaktować się z nimi bezpośrednio, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.

 1. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie: Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do zbierania i przechowywania Twoich informacji.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak znaczniki internetowe i piksele) do uzyskiwania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i jak możesz odmówić niektórych plików cookie, znajdziesz w naszym Oświadczeniu o Plikach Cookie.

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przechowujemy Twoje informacje tak długo, jak to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszym oświadczeniu o prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko przez taki czas, jak to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszym oświadczeniu o prywatności, chyba że przewiduje to dłuższy okres retencji lub jest to wymagane lub dozwolone przez prawo (np. podatki, rachunkowość lub inne wymagania prawne). Żaden z celów określonych w tym oświadczeniu nie spowoduje, że przechowywane będą Twoje dane osobowe dłużej niż przez okres, w którym użytkownicy mają u nas konto.

Kiedy nie mamy ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej do przetwarzania Twoich danych osobowych, albo usuniemy lub zanonimizujemy takie informacje, albo, jeżeli to niemożliwe (na przykład z powodu przechowywania Twoich danych osobowych w archiwach kopii zapasowych), bezpiecznie przechowamy Twoje dane osobowe i izolujemy je od dalszego przetwarzania do momentu możliwości usunięcia.

 1. JAK CHRONIMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Staramy się chronić Twoje dane osobowe za pomocą systemu środków bezpieczeństwa organizacyjnych i technicznych.

Wdrożyliśmy odpowiednie i rozsądne środki bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, które mają na celu ochronę bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych. Niemniej jednak, mimo naszych zabezpieczeń i wysiłków na rzecz zabezpieczenia Twoich informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet ani technologia przechowywania informacji nie może być zagwarantowana na 100% jako bezpieczna, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione trzecie strony nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i nieprawidłowo pozyskać, uzyskać dostęp, ukraść lub modyfikować Twoich informacji. Choć zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie informacji osobowych do i z naszych Usług odbywa się na własne ryzyko. Powinieneś korzystać z Usług tylko w bezpiecznym otoczeniu.

 1. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA PRYWATNOŚCI?

W skrócie: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), Zjednoczone Królestwo (UK), Szwajcaria i Kanada, masz prawo uzyskiwania większego dostępu i kontroli nad swoimi danymi osobowymi. Możesz w dowolnym momencie przeglądać, zmieniać lub zamykać swoje konto.

W niektórych regionach (takich jak EOG, UK, Szwajcaria i Kanada) przysługują Ci pewne prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Mogą one obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii swoich danych osobowych, (ii) do żądania sprostowania lub usunięcia, (iii) do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, (iv) w odpowiednich przypadkach, do przenoszenia danych, oraz (v) do niepodlegania zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji. W określonych okolicznościach możesz również mieć prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Możesz zgłosić takie żądanie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji “JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE TEGO OŚWIADCZENIA?” poniżej.

Rozważymy i podejmiemy działania w odpowiedzi na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Jeśli znajdujesz się w EOG lub UK i uważasz, że nielegalnie przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz również prawo skargi do organu ochrony danych państwa członkowskiego lub organu ochrony danych w Wielkiej Brytanii.

Jeśli znajdujesz się w Szwajcarii, możesz skontaktować się z Federalnym Komisarzem Ochrony Danych i Informacji.

Wycofanie zgody: Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, co może być zgodą wyrażoną w sposób wyraźny i/lub domyślny w zależności od obowiązującego prawa, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Możesz to zrobić, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji “JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE TEGO OŚWIADCZENIA?” poniżej.

Niemniej jednak, należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem, ani, gdy obowiązujące prawo na to pozwala, na przetwarzanie Twoich danych osobowych dokonywane na podstawie innych, niż zgoda, podstaw prawnych.

Wypisanie się z marketingowych i promocyjnych komunikatów: Możesz wypisać się z naszych komunikatów marketingowych i promocyjnych w dowolnym momencie, klikając na link wypisania się zawarty w e-mailach, które wysyłamy, odpowiadając “STOP” lub “WYPISZ” na wiadomościach SMS, które wysyłamy, lub kontaktując się z nami za pomocą danych podanych w sekcji “JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE TEGO OŚWIADCZENIA?” poniżej. Zostaniesz wtedy usunięty z listy mailingowej. Niemniej jednak możemy nadal się z Tobą kontaktować — na przykład, aby wysyłać Ci wiadomości związane z usługą, które są niezbędne do administrowania i korzystania z Twojego konta, odpowiadać na żądania usługowe lub w celach innych niż marketingowe.

Informacje o koncie

Jeśli w dowolnym momencie chciałbyś przeglądnąć lub zmienić informacje w swoim koncie lub zakończyć korzystanie z niego, możesz: Skontaktować się z nami za pomocą dostarczonych danych kontaktowych. Zalogować się do ustawień konta i zaktualizować swoje konto użytkownika. Na Twoje życzenie zakończenia korzystania z konta, dezaktywujemy lub usuniemy Twoje konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Niemniej jednak pewne informacje możemy zachować w naszych plikach w celu zapobieżenia oszustwom, rozwiązywania problemów, pomocy przy ewentualnych śledztwach, egzekwowania naszych warunków prawnych i/lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz wybrać ustawienia przeglądarki tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała je. Odrzucenie plików cookie lub usunięcie ich może wpłynąć na pewne funkcje lub usługi naszych Usług. Możesz również zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach przez reklamodawców w ramach naszych Usług.

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące swoich praw prywatności, możesz skontaktować się z nami pod adresem email: kontakt@multioutlet.com.pl.

 1. KONTROLE DLA FUNKCJI “NIE ŚLEDŹ”

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre systemy operacyjne mobilne i aplikacje mobilne obejmują funkcję lub ustawienie “Nie śledź” (“DNT”), którą można aktywować, aby przekazać preferencje prywatności dotyczące monitorowania i gromadzenia danych o Twoich działaniach online. Na chwilę obecną nie istnieje jednolity standard technologiczny dla rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie reagujemy na sygnały przeglądarki DNT ani żadne inne mechanizmy, które automatycznie informują o Twoim wyborze, aby nie być śledzonym online. Jeśli w przyszłości zostanie przyjęty standard dla śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać, poinformujemy Cię o tej praktyce w zaktualizowanej wersji tego oświadczenia o prywatności.

11. CZY AKTUALIZUJEMY TO OŚWIADCZENIE?

W skrócie: Tak, będziemy aktualizować to oświadczenie, gdy będzie to konieczne, aby pozostać zgodnym z odpowiednimi przepisami prawnymi.

Możemy aktualizować to oświadczenie o prywatności od czasu do czasu. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona datą “Zaktualizowano”, a nowa wersja będzie skuteczna od momentu, gdy będzie dostępna. Jeśli dokonamy istotnych zmian w tym oświadczeniu o prywatności, możemy powiadomić Cię, umieszczając zauważalne ogłoszenie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając Ci powiadomienie. Zachęcamy do regularnego przeglądania tego oświadczenia o prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób chronimy Twoje informacje.

12. JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO OŚWIADCZENIA?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tego oświadczenia, możesz wysłać do nas e-mail na adres: kontakt@multioutlet.com.pl lub skontaktować się z nami listownie pod adresem:

Multioutlet Sp. z o.o. Marywilska 44/hala A 133, 03-042 Warszawa Warszawa, Mazowieckie 03-042 Polska

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jesteśmy “administratorem danych” Twoich informacji osobowych. Mianowaliśmy Multioutlet Sp. z o.o. naszym przedstawicielem w EOG. Możesz skontaktować się z nimi bezpośrednio w sprawie przetwarzania Twoich informacji, wysyłając e-mail na adres kontakt@multioutlet.com.pl, odwiedzając https://multioutlet.com.pl/kontakt/, dzwoniąc pod numer +48 451597100 lub pisząc na adres:

Marywilska 44/hala A 133, 03-042 Warszawa Warszawa, Mazowieckie 03-042 Polska

13. JAK MOŻESZ PRZEJRZEĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE, KTÓRE OD NAS ZBIERAMY?

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Twojego kraju możesz mieć prawo do żądania dostępu do informacji osobowych, które od Ciebie zbieramy, ich zmiany lub usunięcia. Aby poprosić o przegląd, aktualizację lub usunięcie swoich informacji osobowych, prosimy o wypełnienie i przesłanie wniosku o dostęp do danych podmiotu danych.

Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2024 roku

Niniejsze zawiadomienie o ochronie prywatności dla Multioutlet Sp. z o.o. (“my”, “nas” lub “nasza”) opisuje, w jaki sposób i dlaczego możemy zbierać, przechowywać, używać i/lub udostępniać (“przetwarzać”) Twoje informacje podczas korzystania z naszych usług (“Usługi”), takich jak gdy: Odwiedzasz naszą stronę internetową pod adresem multioutlet.com.pl lub dowolną inną stronę z linkiem do niniejszego zawiadomienia o prywatności Weźmiesz udział w innych związanych z nami sposób, w tym w sprzedaży, marketingu lub wydarzeniach Masz pytania lub obawy? Przeczytanie tego zawiadomienia o prywatności pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa prywatności i wybory. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, prosimy, nie korzystaj z naszych Usług. Jeśli wciąż masz pytania lub obawy, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@multioutlet.com.pl.

PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH Kwestii

To podsumowanie zawiera kluczowe informacje z naszego zawiadomienia o prywatności, ale możesz dowiedzieć się więcej szczegółów na każdy z tych tematów, klikając link po każdym kluczowym punkcie lub korzystając z naszej tabeli treści poniżej, aby znaleźć interesującą Cię sekcję.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Gdy odwiedzasz, korzystasz lub nawigujesz po naszych Usługach, możemy przetwarzać dane osobowe, w zależności od tego, w jaki sposób z nami interagujesz, korzystasz z Usług, dokonujesz wyborów oraz korzystasz z produktów i funkcji. Dowiedz się więcej o informacjach osobistych, które nam ujawniasz.

Czy przetwarzamy jakieś wrażliwe dane osobowe? Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych.

Czy otrzymujemy informacje od stron trzecich? Możemy otrzymywać informacje z publicznych baz danych, partnerów marketingowych, platform społecznościowych i innych źródeł zewnętrznych. Dowiedz się więcej o informacjach zbieranych z innych źródeł.

Jak przetwarzamy Twoje informacje? Przetwarzamy Twoje informacje w celu świadczenia, poprawiania i zarządzania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą, w celach zabezpieczenia i zapobiegania oszustwom oraz w celu zgodności z prawem. Możemy również przetwarzać Twoje informacje w innych celach za Twoją zgodą. Przetwarzamy Twoje informacje tylko wtedy, gdy mamy ważny prawny powód do tego. Dowiedz się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje informacje.

W jakich sytuacjach i z jakimi podmiotami dzielimy informacje osobiste? Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach i konkretnym podmiotom. Dowiedz się więcej, kiedy i z kim dzielimy Twoje dane osobowe.

Jak zabezpieczamy Twoje informacje? Mamy zorganizowane i techniczne procesy i procedury mające na celu ochronę Twoich danych osobowych. Jednak żadna transmisja elektroniczna przez internet ani technologia przechowywania informacji nie może być zagwarantowana na 100%, więc nie możemy obiecać lub zagwarantować, że hakerzy, przestępcy internetowi lub inne nieuprawnione trzecie strony nie będą w stanie pokonać naszych środków bezpieczeństwa i nieprawidłowo zbierać, uzyskiwać dostęp, kraść lub modyfikować Twoich informacji. Dowiedz się więcej o tym, jak zabezpieczamy Twoje informacje.

Jakie są Twoje prawa? W zależności od Twojej lokalizacji geograficznej obowiązujące prawo prywatności może oznaczać, że masz pewne prawa dotyczące Twoich danych osobowych. Dowiedz się więcej o Twoich prawach prywatności.

Jak korzystać z tych praw? Najłatwiejszym sposobem na skorzystanie z tych praw jest złożenie żądania dostępu do danych lub skontaktowanie się z nami. Będziemy rozważać i postępować zgodnie z każdym żądaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co robimy z zebranymi informacjami? Przeczytaj pełne zawiadomienie o prywatności.

SPIS TREŚCI

 1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?
 2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?
 3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH OPIERAMY SIĘ PRZY PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 4. KIEDY I Z KIM DZIELIMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 5. JAKIE JEST NASZE STANOWISKO W SPRAWIE STRON TRZECICH?
 6. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?
 7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?
 8. JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE INFORMACJE?
 9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA PRYWATNOŚCI?
 10. KONTROLE DLA FUNKCJI DO-NOT-TRACK
 11. CZY MIESZKAŃCY STANÓW ZJEDNOCZONYCH MAJĄ SPECYFIKOWE PRAWA PRYWATNOŚCI?
 12. CZY WDRAŻAMY AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA?
 13. JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE TEGO ZAWIADOMIENIA?
 14. JAK MOŻESZ PRZEJRZEĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE, KTÓRE ZBIERAMY OD CIEBIE?
 15. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Informacje osobiste, które nam ujawniasz

W skrócie: Zbieramy informacje osobiste, które nam dobrowolnie podajesz.

Zbieramy informacje osobiste, które dobrowolnie nam przekazujesz podczas rejestracji na Usługi, wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji na temat nas lub naszych produktów i Usług, uczestniczysz w działaniach na Usługach lub w inny sposób kontaktujesz się z nami.

Informacje osobiste przekazane przez Ciebie. Informacje osobiste, które zbieramy, zależą od kontekstu Twojej interakcji z nami i Usługami, wyborów, które podejmujesz, oraz produktów i funkcji, których używasz. Informacje osobiste, które zbieramy, mogą obejmować: imię i nazwisko numery telefonów adresy e-mail adresy korespondencyjne stanowiska pracy hasła nazwy użytkowników preferencje kontaktu dane kontaktowe lub autoryzacyjne adresy rozliczeniowe numery kart debetowych/kredytowych Wrażliwe informacje. Nie przetwarzamy wrażliwych informacji.

Dane płatności. Możemy zbierać dane niezbędne do przetwarzania Twojej płatności, jeśli dokonujesz zakupów, takie jak numer instrumentu płatniczego i kod zabezpieczający związany z Twoim instrumentem płatniczym. Wszystkie dane płatnicze są przechowywane przez home.pl. Linki do ich zawiadomień o prywatności znajdziesz tutaj: ______Regulamin____.

Wszystkie informacje osobiste, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompleksowe i dokładne, a Ty musisz nas powiadomić o wszelkich zmianach w tych informacjach osobistych.

Automatycznie zbierane informacje

W skrócie: Pewne informacje, takie jak Twój adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyki przeglądarki i urządzenia, są zbierane automatycznie podczas korzystania z naszych Usług.

Automatycznie zbieramy pewne informacje podczas korzystania z Usług. Te informacje nie ujawniają Twojej konkretniej tożsamości (takiej jak Twoje imię czy dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i korzystaniu, takie jak Twój adres IP, charakterystyki przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, adresy URL odsyłające, nazwę urządzenia, kraj, lokalizację, informacje o tym, w jaki sposób i kiedy korzystasz z naszych Usług, oraz inne informacje techniczne. Te informacje są głównie potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych Usług oraz do celów naszej wewnętrznej analizy i raportowania.

Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Informacje, które zbieramy, obejmują: Dane logów i użytkowania. Dane logów i użytkowania to dane związane z usługą, diagnostyczne, użytkowe i informacje o wydajności, które nasze serwery automatycznie zbierają, gdy uzyskujesz dostęp do naszych Usług lub ich używasz, i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od sposobu interakcji z nami, dane logów te mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, rodzaj przeglądarki i ustawienia oraz informacje o Twojej aktywności w Usługach (takie jak daty/czasy związane z korzystaniem, oglądane strony i pliki, wyszukiwania oraz inne działania, takie jak używane funkcje), informacje o zdarzeniach urządzenia (takie jak aktywność systemu, raporty błędów (czasami nazywane „crash dumps”) i ustawienia sprzętowe). Dane urządzenia. Zbieramy dane urządzenia, takie jak informacje o Twoim komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, które używasz do uzyskania dostępu do Usług. W zależności od używanego urządzenia, dane te mogą obejmować informacje, takie jak Twój adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu, dostawcę usług internetowych i/lub operatora komórkowego, system operacyjny oraz informacje o konfiguracji systemu.

Dane Lokalizacyjne. Zbieramy dane lokalizacyjne, takie jak informacje o lokalizacji urządzenia, które mogą być dokładne lub przybliżone. Zakres zebranych informacji zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, którego używasz do korzystania z Usług. Na przykład możemy używać technologii GPS i innych do zbierania danych geolokalizacyjnych, które informują nas o twojej aktualnej lokalizacji (na podstawie adresu IP). Możesz zrezygnować z zgody na zbieranie tych informacji, odmawiając dostępu do danych lub wyłączając ustawienia Lokalizacji na swoim urządzeniu. Jednakże, jeśli zdecydujesz się zrezygnować, możesz nie móc korzystać z pewnych funkcji Usług.

Informacje pozyskiwane z innych źródeł

W skrócie: Możemy pozyskiwać ograniczone dane z publicznych baz danych, partnerów marketingowych i innych źródeł zewnętrznych.

W celu zwiększenia naszej zdolności do dostarczania odpowiednich informacji marketingowych, ofert i usług oraz aktualizacji naszych rejestrów, możemy pozyskiwać informacje o Tobie z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, partnerzy marketingowi, programy partnerskie, dostawcy danych i inne strony trzecie. Informacje te mogą obejmować adresy do korespondencji, stanowiska pracy, adresy e-mail, numery telefonów, dane dotyczące zamiarów (lub danych dotyczących zachowań użytkownika), adresy protokołów internetowych (IP), profile w mediach społecznościowych, adresy URL w mediach społecznościowych i profile niestandardowe, w celach ukierunkowanej reklamy i promocji wydarzeń.

 1. JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje informacje w celu świadczenia, ulepszania i zarządzania naszymi Usługami, komunikacji z Tobą, zapewniania bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom, a także w celu spełnienia wymogów prawnych. Możemy również przetwarzać Twoje informacje w celach innych, za Twoją zgodą.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z różnych powodów, w zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług, w tym:

 • W celu ułatwienia tworzenia i uwierzytelniania konta oraz zarządzania kontami użytkowników. Możemy przetwarzać Twoje dane, abyś mógł utworzyć i zalogować się na swoje konto, a także utrzymać je w działającym stanie.
 • W celu dostarczenia i ułatwienia dostarczania usług użytkownikowi. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu świadczenia żądanej usługi.
 • W celu odpowiedzi na zapytania użytkowników/oferty wsparcia dla użytkowników. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu odpowiedzi na Twoje zapytania i rozwiązania potencjalnych problemów związanych z żądaną usługą.
 • W celu przesyłania informacji administracyjnych. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu przesyłania informacji o naszych produktach i usługach, zmianach w naszych warunkach i politykach oraz innych podobnych informacjach.
 • W celu realizacji i zarządzania zamówieniami. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji i zarządzania zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianami dokonywanymi za pośrednictwem Usług.
 • W celu umożliwienia komunikacji między użytkownikami. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszych ofert umożliwiających komunikację z innym użytkownikiem.
 • W celu zbierania opinii. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to konieczne do uzyskania opinii i skontaktowania się z Tobą w sprawie korzystania z naszych Usług.
 • W celu przesyłania informacji marketingowych i promocyjnych. Możemy przetwarzać informacje osobiste, które przesyłasz nam w celach marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami marketingowymi. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszych e-maili marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz “JAKIE MASZ PRAWA PRYWATNOŚCI?” poniżej.
 • W celu dostarczania ukierunkowanej reklamy. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań, lokalizacji i innych czynników.
 • W celu ochrony naszych Usług. Możemy przetwarzać Twoje dane w ramach naszych działań mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa i zabezpieczenie naszych Usług, w tym monitorowanie i zapobieganie oszustwom.
 • W celu identyfikowania trendów korzystania. Możemy przetwarzać informacje na temat tego, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób są używane, co pozwala nam je ulepszać.
 • W celu oceny skuteczności naszych kampanii marketingowych i promocyjnych. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu lepszego zrozumienia, jak dostarczać kampanie marketingowe i promocyjne, które są najbardziej istotne dla Ciebie.
 • W celu ochrony życia lub zdrowia jednostki. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to konieczne do ochrony życia lub zdrowia jednostki, na przykład w celu zapobieżenia szkodom.
 1. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH OPIERAMY SIĘ PRZY PRZETWARZANIU TWOICH INFORMACJI?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy uważamy, że jest to konieczne i mamy ważny powód prawny (tj. podstawę prawną) do takiego przetwarzania zgodnie z obowiązującym prawem, na przykład na podstawie Twojej zgody, w celu przestrzegania praw, świadczenia usług, zawierania lub realizacji umów, ochrony Twoich praw lub spełnienia naszych uzasadnionych interesów biznesowych.

Jeśli znajdujesz się w UE lub Wielkiej Brytanii, ten fragment odnosi się do Ciebie.

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych (RODO) oraz brytyjskie RODO wymagają od nas wyjaśnienia ważnych podstaw prawnych, na których opieramy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych. W związku z tym możemy opierać się na następujących podstawach prawnych do przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • Zgoda. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam zgody na korzystanie z Twoich danych osobowych w określonym celu. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacjami na temat wycofywania zgody.
 • Wykonanie umowy. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy uważamy, że jest to konieczne do spełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie, w tym do świadczenia naszych Usług lub na Twoje żądanie przed zawarciem umowy z Tobą.
 • Uzasadnione interesy. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy uważamy, że jest to rozsądnie konieczne do osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów biznesowych, a te interesy nie przeważają nad Twoimi interesami i fundamentalnymi prawami i wolnościami. Na przykład możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
  • Wysyłania użytkownikom informacji o specjalnych ofertach i zniżkach na nasze produkty i usługi.
  • Opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam dla naszych użytkowników.
  • Analizowania, w jaki sposób są używane nasze Usługi, abyśmy mogli je ulepszać i zatrzymywać użytkowników.
  • Wspierania naszych działań marketingowych.
  • Diagnozowania problemów i/lub zapobiegania oszustwom.
  • Zrozumienia, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z naszych produktów i usług, abyśmy mogli poprawić doświadczenie użytkownika.
 • Obowiązki prawne. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli uważamy, że jest to konieczne do spełnienia naszych obowiązków prawnych, takich jak współpraca z organem ścigania lub agencją regulacyjną, obrona naszych praw prawnych lub ujawnienie Twoich danych jako dowodu w postępowaniach sądowych, w których uczestniczymy.
 • Interesy życiowe. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli uważamy, że jest to konieczne do ochrony Twoich interesów życiowych lub interesów życiowych innej osoby, na przykład w sytuacjach dotyczących potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.
 • W prawnym znaczeniu, zazwyczaj jesteśmy “administratorami danych” zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, jeżeli chodzi o dane osobowe opisane w niniejszym oświadczeniu o prywatności, ponieważ to my określamy środki i/lub cele przetwarzania danych, które wykonujemy. Niniejsze oświadczenie o prywatności nie dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez nas jako “przetwarzającego dane” w imieniu naszych klientów. W tych sytuacjach klient, któremu świadczymy usługi i z którym zawarliśmy umowę przetwarzania danych, jest “administratorem danych” odpowiedzialnym za Twoje dane osobowe, a my jedynie przetwarzamy Twoje dane zgodnie z ich instrukcjami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o praktykach prywatności naszych klientów, powinieneś zapoznać się z ich politykami prywatności i kierować do nich pytania.

Jeśli znajdujesz się w Kanadzie, ten fragment odnosi się do Ciebie.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli udzieliłeś nam wyraźnej zgody na korzystanie z Twoich danych osobowych w określonym celu, lub w sytuacjach, w których zgodę można wywnioskować (tzw. zgoda domniemana). Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę.

W pewnych wyjątkowych przypadkach możemy być prawnie uprawnieni do przetwarzania Twoich informacji bez Twojej zgody, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym na przykład: Jeżeli zbieranie jest jednoznacznie w interesie jednostki, a zgody nie można uzyskać w odpowiednim terminie. W celu prowadzenia śledztw oraz zapobiegania oszustwom. W ramach transakcji biznesowych, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Jeżeli informacja zawiera się w oświadczeniu świadka, a zbieranie jest niezbędne do oceny, przetwarzania lub rozstrzygania roszczenia ubezpieczeniowego. W celu identyfikacji poszkodowanych, chorych lub zmarłych osób oraz komunikacji z najbliższymi. Jeżeli mamy uzasadnione podstawy sądzić, że jednostka była, jest lub może być ofiarą nadużycia finansowego. Jeżeli uzyskanie zgody w sposób właściwy kompromitowałoby dostępność lub dokładność informacji, a zbieranie jest uzasadnione dla celów związanych z dochodzeniem w sprawie naruszenia umowy lub naruszenia przepisów prawa Kanady lub prowincji. Jeżeli ujawnienie jest wymagane w celu zgodności z wezwaniem sądu, nakazem, rozkazem sądu lub przepisami prawa dotyczącymi dostarczania dokumentacji. Jeżeli informacja została wyprodukowana przez jednostkę w trakcie wykonywania jej pracy, działalności gospodarczej lub zawodu, a zbieranie jest zgodne z celami, dla których informacja została wyprodukowana. Jeżeli zbieranie służy wyłącznie celom dziennikarskim, artystycznym lub literackim. Jeżeli informacja jest publicznie dostępna i jest określona w przepisach.

W skrócie: Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach opisanych w tej sekcji i/lub z następującymi stronami trzecimi.

Musimy ewentualnie udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach: Przekazywanie Biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje informacje w związku z fuzją, sprzedażą aktywów firmy, finansowaniem lub przejęciem całego lub części naszej działalności innej firmie. Korzystanie z interfejsów API Google Maps Platform. Możemy udostępniać Twoje informacje niektórym interfejsom API Google Maps Platform (np. Google Maps API, Places API). Korzystamy z określonych interfejsów API Google Maps Platform do uzyskiwania pewnych informacji podczas składania lokalnych zapytań. Obejmuje to: __________; oraz inne podobne informacje. Pełną listę celów, do których używamy informacji, znajdziesz w tej sekcji oraz w poprzedniej zatytułowanej “JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?” Zbieramy i przechowujemy na Twoim urządzeniu (“cache”) informacje o Twojej lokalizacji. Możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod podanymi na końcu tego dokumentu danymi kontaktowymi. Interfejsy API Google Maps Platform, z których korzystamy, przechowują i uzyskują dostęp do plików cookie oraz innych informacji na Twoich urządzeniach. Jeśli jesteś użytkownikiem z obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) lub Zjednoczonego Królestwa, prosimy zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o Plikach Cookie. Firmy Stowarzyszone. Możemy udostępniać Twoje informacje naszym stowarzyszonym firmom, w takim przypadku będziemy wymagać, aby te firmy przestrzegały niniejszego oświadczenia o prywatności. Firmy stowarzyszone obejmują naszą firmę macierzystą oraz wszelkie spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod naszą wspólną kontrolą.

 1. JAKIE JEST NASZE STANOWISKO W SPRAWIE STRON INTERNETOWYCH STRON TRZECICH?

W skrócie: Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji, które udostępniasz stronom trzecim, do których możemy linkować lub które reklamują się na naszych Usługach, ale nie są związane z naszymi Usługami.

Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych stron trzecich, usług online lub aplikacji mobilnych i/lub reklam od stron trzecich, które nie są z nami związane i które mogą prowadzić do innych stron internetowych, usług lub aplikacji. W związku z tym nie udzielamy żadnej gwarancji dotyczącej takich stron trzecich, i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody wynikające z korzystania z takich stron internetowych, usług lub aplikacji stron trzecich. Umieszczenie linku do strony trzeciej nie oznacza naszego poparcia. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności danych, które przekazujesz stronie trzeciej. Dane zbierane przez strony trzecie nie są objęte niniejszym oświadczeniem o prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności i praktyki bezpieczeństwa innych stron trzecich, w tym innych stron internetowych, usług lub aplikacji, które mogą być dostępne z naszych Usług. Powinieneś przejrzeć polityki takich stron trzecich i skontaktować się z nimi bezpośrednio, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.

 1. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie: Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do zbierania i przechowywania Twoich informacji.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak znaczniki internetowe i piksele) do uzyskiwania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i jak możesz odmówić niektórych plików cookie, znajdziesz w naszym Oświadczeniu o Plikach Cookie.

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przechowujemy Twoje informacje tak długo, jak to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszym oświadczeniu o prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko przez taki czas, jak to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszym oświadczeniu o prywatności, chyba że przewiduje to dłuższy okres retencji lub jest to wymagane lub dozwolone przez prawo (np. podatki, rachunkowość lub inne wymagania prawne). Żaden z celów określonych w tym oświadczeniu nie spowoduje, że przechowywane będą Twoje dane osobowe dłużej niż przez okres, w którym użytkownicy mają u nas konto.

Kiedy nie mamy ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej do przetwarzania Twoich danych osobowych, albo usuniemy lub zanonimizujemy takie informacje, albo, jeżeli to niemożliwe (na przykład z powodu przechowywania Twoich danych osobowych w archiwach kopii zapasowych), bezpiecznie przechowamy Twoje dane osobowe i izolujemy je od dalszego przetwarzania do momentu możliwości usunięcia.

 1. JAK CHRONIMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Staramy się chronić Twoje dane osobowe za pomocą systemu środków bezpieczeństwa organizacyjnych i technicznych.

Wdrożyliśmy odpowiednie i rozsądne środki bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, które mają na celu ochronę bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych. Niemniej jednak, mimo naszych zabezpieczeń i wysiłków na rzecz zabezpieczenia Twoich informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet ani technologia przechowywania informacji nie może być zagwarantowana na 100% jako bezpieczna, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione trzecie strony nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i nieprawidłowo pozyskać, uzyskać dostęp, ukraść lub modyfikować Twoich informacji. Choć zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie informacji osobowych do i z naszych Usług odbywa się na własne ryzyko. Powinieneś korzystać z Usług tylko w bezpiecznym otoczeniu.

 1. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA PRYWATNOŚCI?

W skrócie: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), Zjednoczone Królestwo (UK), Szwajcaria i Kanada, masz prawo uzyskiwania większego dostępu i kontroli nad swoimi danymi osobowymi. Możesz w dowolnym momencie przeglądać, zmieniać lub zamykać swoje konto.

W niektórych regionach (takich jak EOG, UK, Szwajcaria i Kanada) przysługują Ci pewne prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Mogą one obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii swoich danych osobowych, (ii) do żądania sprostowania lub usunięcia, (iii) do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, (iv) w odpowiednich przypadkach, do przenoszenia danych, oraz (v) do niepodlegania zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji. W określonych okolicznościach możesz również mieć prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Możesz zgłosić takie żądanie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji “JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE TEGO OŚWIADCZENIA?” poniżej.

Rozważymy i podejmiemy działania w odpowiedzi na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Jeśli znajdujesz się w EOG lub UK i uważasz, że nielegalnie przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz również prawo skargi do organu ochrony danych państwa członkowskiego lub organu ochrony danych w Wielkiej Brytanii.

Jeśli znajdujesz się w Szwajcarii, możesz skontaktować się z Federalnym Komisarzem Ochrony Danych i Informacji.

Wycofanie zgody: Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, co może być zgodą wyrażoną w sposób wyraźny i/lub domyślny w zależności od obowiązującego prawa, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Możesz to zrobić, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji “JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE TEGO OŚWIADCZENIA?” poniżej.

Niemniej jednak, należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem, ani, gdy obowiązujące prawo na to pozwala, na przetwarzanie Twoich danych osobowych dokonywane na podstawie innych, niż zgoda, podstaw prawnych.

Wypisanie się z marketingowych i promocyjnych komunikatów: Możesz wypisać się z naszych komunikatów marketingowych i promocyjnych w dowolnym momencie, klikając na link wypisania się zawarty w e-mailach, które wysyłamy, odpowiadając “STOP” lub “WYPISZ” na wiadomościach SMS, które wysyłamy, lub kontaktując się z nami za pomocą danych podanych w sekcji “JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE TEGO OŚWIADCZENIA?” poniżej. Zostaniesz wtedy usunięty z listy mailingowej. Niemniej jednak możemy nadal się z Tobą kontaktować — na przykład, aby wysyłać Ci wiadomości związane z usługą, które są niezbędne do administrowania i korzystania z Twojego konta, odpowiadać na żądania usługowe lub w celach innych niż marketingowe.

Informacje o koncie

Jeśli w dowolnym momencie chciałbyś przeglądnąć lub zmienić informacje w swoim koncie lub zakończyć korzystanie z niego, możesz: Skontaktować się z nami za pomocą dostarczonych danych kontaktowych. Zalogować się do ustawień konta i zaktualizować swoje konto użytkownika. Na Twoje życzenie zakończenia korzystania z konta, dezaktywujemy lub usuniemy Twoje konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Niemniej jednak pewne informacje możemy zachować w naszych plikach w celu zapobieżenia oszustwom, rozwiązywania problemów, pomocy przy ewentualnych śledztwach, egzekwowania naszych warunków prawnych i/lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz wybrać ustawienia przeglądarki tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała je. Odrzucenie plików cookie lub usunięcie ich może wpłynąć na pewne funkcje lub usługi naszych Usług. Możesz również zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach przez reklamodawców w ramach naszych Usług.

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące swoich praw prywatności, możesz skontaktować się z nami pod adresem email: kontakt@multioutlet.com.pl.

 1. KONTROLE DLA FUNKCJI “NIE ŚLEDŹ”

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre systemy operacyjne mobilne i aplikacje mobilne obejmują funkcję lub ustawienie “Nie śledź” (“DNT”), którą można aktywować, aby przekazać preferencje prywatności dotyczące monitorowania i gromadzenia danych o Twoich działaniach online. Na chwilę obecną nie istnieje jednolity standard technologiczny dla rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie reagujemy na sygnały przeglądarki DNT ani żadne inne mechanizmy, które automatycznie informują o Twoim wyborze, aby nie być śledzonym online. Jeśli w przyszłości zostanie przyjęty standard dla śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać, poinformujemy Cię o tej praktyce w zaktualizowanej wersji tego oświadczenia o prywatności.

11. CZY AKTUALIZUJEMY TO OŚWIADCZENIE?

W skrócie: Tak, będziemy aktualizować to oświadczenie, gdy będzie to konieczne, aby pozostać zgodnym z odpowiednimi przepisami prawnymi.

Możemy aktualizować to oświadczenie o prywatności od czasu do czasu. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona datą “Zaktualizowano”, a nowa wersja będzie skuteczna od momentu, gdy będzie dostępna. Jeśli dokonamy istotnych zmian w tym oświadczeniu o prywatności, możemy powiadomić Cię, umieszczając zauważalne ogłoszenie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając Ci powiadomienie. Zachęcamy do regularnego przeglądania tego oświadczenia o prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób chronimy Twoje informacje.

12. JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO OŚWIADCZENIA?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tego oświadczenia, możesz wysłać do nas e-mail na adres: kontakt@multioutlet.com.pl lub skontaktować się z nami listownie pod adresem:

Multioutlet Sp. z o.o. Marywilska 44/hala A 133, 03-042 Warszawa Warszawa, Mazowieckie 03-042 Polska

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jesteśmy “administratorem danych” Twoich informacji osobowych. Mianowaliśmy Multioutlet Sp. z o.o. naszym przedstawicielem w EOG. Możesz skontaktować się z nimi bezpośrednio w sprawie przetwarzania Twoich informacji, wysyłając e-mail na adres kontakt@multioutlet.com.pl, odwiedzając https://multioutlet.com.pl/kontakt/, dzwoniąc pod numer +48 451597100 lub pisząc na adres:

Marywilska 44/hala A 133, 03-042 Warszawa Warszawa, Mazowieckie 03-042 Polska

13. JAK MOŻESZ PRZEJRZEĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE, KTÓRE OD NAS ZBIERAMY?

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Twojego kraju możesz mieć prawo do żądania dostępu do informacji osobowych, które od Ciebie zbieramy, ich zmiany lub usunięcia. Aby poprosić o przegląd, aktualizację lub usunięcie swoich informacji osobowych, prosimy o wypełnienie i przesłanie wniosku o dostęp do danych podmiotu danych.

14. Dostawa

Nawet cena wysyłki jest bezpłatna, w przypadku zwrotu od klienta musi zostać zapłacona przez klienta. Aby ułatwić klientom obsługę, Multioutlet zapewnia bezpłatny ładunek. W przypadku chęci zwrotu dowolnego produktu znajdującego się w sklepie, koszt wysyłki wynosi 21,99 zł. Klient akceptuje wszystkie warunki wysyłki podczas dokonywania płatności w serwisie Multioutlet.com.pl

Polityka Zwrotów

W Multioutlet Sp. z o.o. zależy nam, abyś był całkowicie zadowolony z zakupów. Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś zadowolony z zamówienia, oferujemy bezproblemową politykę zwrotów, aby zapewnić Ci płynne doświadczenie zakupowe.

Kwalifikowalność do Zwrotu:

Aby zakwalifikować się do zwrotu, produkt musi być nieużywany, w takim samym stanie jak otrzymany, i w oryginalnym opakowaniu. Zwroty muszą być zainicjowane w ciągu 30 dni od daty dostawy.

Jak Zainicjować Zwrot:

Aby rozpocząć proces zwrotu, proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Skontaktuj się z naszym zespołem Obsługi Klienta pod adresem kontakt@multioutlet.com.pl lub zadzwoń pod numer [+48 451 597 100], aby poprosić o zezwolenie na zwrot. Nasz zespół przeprowadzi Cię przez proces i udzieli niezbędnych informacji.
 2. Bezpiecznie zapakuj przedmiot i dołącz oryginalny arkusz pakowania lub notatkę z numerem zamówienia, imieniem i danymi kontaktowymi.
 3. Wyślij paczkę zwrotną za pomocą usługi śledzenia przesyłek, aby ułatwić proces zwrotu.

Proces Zwrotu:

Po otrzymaniu i zbadaniu zwróconego przedmiotu przetworzymy zwrot. Kwota zwrotu zostanie zwrócona na Twój pierwotny sposób płatności w ciągu 14 dni od zatwierdzenia zwrotu. Należy pamiętać, że opłaty za wysyłkę nie podlegają zwrotowi.

Wymiany:

Aktualnie nie oferujemy bezpośrednich wymian. Jeśli chcesz wymienić przedmiot, proszę postępować zgodnie z procesem zwrotu, a następnie złożyć nowe zamówienie na żądany produkt.

Uszkodzone lub Wadliwe Produkty:

W rzadkim przypadku otrzymania uszkodzonego lub wadliwego produktu, skontaktuj się natychmiast z naszym zespołem Obsługi Klienta. Zapewnimy pomoc i zorganizujemy wymianę lub zwrot.

Produkty Niepodlegające Zwrotowi:

Niektóre produkty nie kwalifikują się do zwrotu, w tym:

 • Produkty spersonalizowane lub dostosowane
 • Produkty łatwo psujące się (takie jak jedzenie, kwiaty czy rośliny)
 • Produkty intymne lub higieniczne
 • Produkty związane z opieką zdrowotną i osobistą
 • Materiały niebezpieczne, ciecze łatwopalne lub gazy
 • Karty podarunkowe i oprogramowanie do pobrania

Pytania lub Wątpliwości:

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki zwrotów lub potrzebujesz dalszej pomocy, proszę śmiało skontaktować się z naszym zespołem Obsługi Klienta pod adresem kontakt@multioutlet.com.pl lub numerem telefonu [+48 451 597 100].

Jesteśmy tu, aby pomóc!

Regulamin Marketingu Mailowego

Te warunki i postanowienia regulują korzystanie z usług marketingu mailowego świadczonych przez Multioutlet sp z o.o. (“Firma”) dla jego użytkowników (“Użytkownik”) w Polsce. Poprzez subskrypcję naszych usług marketingu mailowego, zgadzasz się przestrzegać tych warunków i postanowień.

1. Subskrypcja

1.1 Poprzez podanie swojego adresu e-mail i subskrypcję naszych usług marketingu mailowego, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości promocyjnych, biuletynów i innych komunikatów marketingowych.

1.2 Użytkownicy muszą mieć co najmniej 18 lat lub osiągnąć pełnoletność w swojej jurysdykcji, aby zapisać się na nasze usługi marketingu mailowego.

2. Zgoda i Zgłoszenie

2.1 Przestrzegamy polskiej Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów dotyczących marketingu mailowego.

2.2 Użytkownicy mają prawo do zgłoszenia lub wyrejestrowania się z naszych komunikacji marketingowych w dowolnym momencie. Aby zrezygnować, Użytkownicy mogą skorzystać z linku w wiadomości e-mail lub skontaktować się z nami pod adresem [kontakt@multioutlet.com.pl].

3. Ochrona Danych i Prywatność

3.1 Szanujemy Twoją prywatność i przestrzegamy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz innych odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych.

3.2 Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, w tym adresy e-mail, w celu wysyłania komunikatów marketingowych i poprawy naszych usług. Nie będziemy sprzedawać, wynajmować ani dzierżawić Twoich danych osobowych osobom trzecim.

3.3 Użytkownicy mają prawo dostępu, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, Użytkownicy mogą skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

4. Zawartość i Częstotliwość

4.1 Wysyłamy komunikaty marketingowe zawierające informacje o naszych produktach, promocjach, ofertach i innych istotnych treściach.

4.2 Częstotliwość komunikacji e-mailowej może się różnić, ale zazwyczaj nie przekracza [liczby] e-maili tygodniowo, chyba że Użytkownik wyraźnie tego zażąda.

5. Własność Intelektualna

5.1 Wszystkie treści zawarte w naszych komunikatach marketingowych, w tym, ale nie tylko, teksty, grafiki, logo, obrazy i oprogramowanie, są własnością Firmy lub jej dostawców treści i są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.

5.2 Użytkownicy nie mogą reprodukować, rozpowszechniać, modyfikować ani tworzyć prac pochodnych z treści bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy.

6. Zmiany

6.1 Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków i postanowień w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany będą skuteczne po opublikowaniu na naszej stronie internetowej.

6.2 Zaleca się Użytkownikom regularne sprawdzanie tych warunków i postanowień w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

7. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania lub obawy dotyczące tych warunków i postanowień lub naszych usług marketingu mailowego, skontaktuj się z nami pod adresem [kontakt@multioutlet.com.pl]

X